Drukuj  

5/2009 - Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej”


Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej”
Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski

Marek Kornat

Artykuł traktuje o polityce papieża Piusa XII na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej. Polityka ta była już wielokrotnie przedmiotem studiów i rozważań historyków. Problemy te nie przestają wywoływać wielu kontrowersji, niesłabnących mimo upływu wielu już lat od zakończenia wojny i mimo pięćdziesięciolecia, jakie upłynęło od śmierci tego papieża. Autor artykułu formułuje pogląd, iż głównym motywem polityki Watykanu w dobie II wojny światowej był nie tyle antykomunizm Piusa XII lub jego proniemieckie poglądy, ile przede wszystkim doktryna „neutralności absolutnej” w stosunkach międzynarodowych. Dla Watykanu była ona kluczowa. Stosunek do sprawy Polski pozostaje jasnym przykładem ograniczeń narzuconych przez praktykę tej doktryny. 
 
Słowa kluczowe: Watykan – Pius XII – polityka międzynarodowa – druga wojna światowa
 
Marek Kornat (ur. 1971), historyk stosunków międzynarodowych XX wieku i polskiej dyplomacji, docent w Instytucie Historii PAN w Warszawie i profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, m.in. autor monografii i studiów: Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow (2002) oraz Polityka równowagi 1934—1939, Polska między Wschodem a Zachodem (2007).


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl