Drukuj  

5/2009 - Polscy biskupi, Watykan i Żydzi


Polscy biskupi, Watykan i Żydzi polscy w czasie przejmowania władzy
przez komunistów na podstawie brytyjskich raportów dyplomatycznych

Arieh Kochavi

Jednym z wątków stosunków brytyjsko-polskich bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej był problem Żydów polskich, z których wielu uciekło z Polski do obozów dla dipisów, zarówno w Niemczech i Austrii, jak i we Włoszech. Starając się ograniczyć liczbę Żydów opuszczających Polskę, Brytyjczycy z zaniepokojeniem obserwowali sytuację pozostałych w kraju. Stosunki między Londynem a Warszawą były skomplikowane z powodu toczącej się w Polsce wewnętrznej walki o władzę między komunistami i opozycją antykomunistyczną, cieszącą się politycznym poparciem rządu brytyjskiego. Artykuł jest analizą raportów dyplomacji brytyjskiej dotyczących położenia polskiego Żydów po zakończeniu II wojny światowej, a także reakcji polskich biskupów i Watykanu na pogrom kielecki.
 
Słowa kluczowe: Watykan, Pius XII, polityka międzynarodowa, II wojna światowa
 
Arieh Kochavi, profesor Uniwersytetu w Hajfie, dyrektor Strochlitz Institute of Holocaust Studies. Opublikował m.in. The Road to Nuremberg Trials (2006), Post-Holocaust Politics: Britain, the United States and Jewish Refugees, 1945–1948 (2001), Prelude to Nuremberg: AlliedWar Crimes Policy and the Question of Punishment (1998).


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl