Drukuj  

5/2009 - Nadwiślański Weininger


Nadwiślański Weininger? Przypadki Juliana Unszlichta (1883–1953)
Grzegorz Krzywiec

Życiorys Juliana Unszlichta (1867-1953) ilustruje przypadek losów asymilacji polskich Żydów.  Przypadek Unszlichta jest jednak szczególny bowiem pokazuje jak poglądy antysemickie, które miały stanowić przepustkę do katolickiego społeczeństwa, wcale nie dawały gwarancji trwałego zakorzenia i nowej tożsamości. Biografia księdza-konwertyty pozwala się też bliżej przyjrzeć się procesom zacierania i konwergencji retoryki antyżydowskiej. Tej nowoczesnej z przełomu XIX i XX wieku, z katolickim antyjudaizmem, który nie przestał być usprawiedliwiany przyczynami religijnymi a równocześnie stawał już często na gruncie myślenia etniczno-rasowego. Wbrew utartym definicjom i rozróżnieniom te dwa sposoby myślenia znakomicie się uzupełniały i wzmacniały, karmiąc się przy tym obustronnie swoją własną argumentacją. Zagłada Żydów dopisała do tego powikłanego losu księdza-konweryty tragiczną puentę.
 
Słowa kluczowe: antysemityzm postępowy, Kościół katolicki, kwestia żydowska, retoryka samo-nienawiści
 
Grzegorz Krzywiec, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i SNS przy IFISPAN, adiunkt IHPAN w Warszawie, obecnie zajmuje się badaniem polskiego nowoczesnego antysemityzmu w  kontekście europejskim. W druku praca pt. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905) (2009). Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej inteligencji w XIX i XX wieku, stosunki polsko-żydowskie, nowoczesny antysemityzm.


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl