Drukuj  

5/2009 - Kościół katolicki a zagłada Żydów


Kościół katolicki a zagłada Żydów: Perspektywy
instytucjonalne
John T. Pawlikowski OSM

W artykule przedstawiono i zanalizowano oficjalne stanowiska Watykanu wobec Zagłady Żydów  - od oświadczenia  z 1998 r. pt. „Pamiętamy” aż do niedawnych wystąpień Benedykta XVI.  Autor wskazuje pewną dwuznaczność postaw Kościoła Katolickiego w kwestiach dotyczących antysemityzmu i Zagłady oraz niechęć wobec uznania roli katolików w Zagładzie. Omawia również sporną kwestię beatyfikacji Piusa XII.
 
Słowa kluczowe: Pius XII, Holokaust, relacje Kościół katolicki – judaizm.
 
John T. Pawlikowski OSMprofesor etyki, kierownik studiów katolicko-judaistycznych w Catholic Theological Union, Chicago. Opublikował m.in. Christ in the Light of the Christian Jewish Dialogue oraz (razem z Judith Banki) Ethics in the Shadow of the Holocaust.


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl