Drukuj  

5/2009 - Pamięć o Holokauście w kinie


Pamięć o Holokauście w kinie fabularnym (analiza retrospekcji
filmowej, na podstawie filmów Pasażerka i The Pawnbroker)
Paweł Kosewski

Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób nowe formy narracji filmowej, które pojawiły się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wpłynęły na rozwój wyobrażeń kulturowych na temat Holokaustu. Zdaniem autora rozwój poetyki filmowej oraz popularyzacja psychoanalizy w świadomości społecznej przyczyniły się w tym okresie do wykształcenia się w kinie nowych form wyrazu, takich retrospekcja posttraumatyczna. Filmowa reprezentacja Zagłady charakteryzuje się od tej pory pogłębionym portretem życia wewnętrznego postaci oraz próbą zobrazowania indywidualnych technik radzenia sobie z traumą minionych wydarzeń. Filmy Pasażerka Andrzeja Munka i The Pawnbroker Sidney’a Lumeta, ze względu na nowatorskie wykorzystanie retrospekcji, posłużą tu jako typy idealne omawianego zjawiska.
 
Słowa kluczowe: kino fabularne o Holokauście, retrospekcja filmowa, struktura pamięci o Zagładzie, trauma poobozowa
 
Rafał Kosewskiabsolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, scenarzysta, animator kultury


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl