Drukuj  

5/2009 - Listy Gusty Ehrlich


Listy Gusty Ehrlich
wstęp i oprac. Dagmara Swałtek

W 1942 roku do aresztu w Krzeszowicach trafiła Gusta (Gustawa) Ehrlich. Ta krakowska Żydówka próbowała przetrwać okupację, ukrywając się w podkrakowskiej miejscowości. W wyniku donosu została ujęta. Prezentowany zbiór dokumentów zawiera dziennik w formie listów do córki, stanowiący  zapis ostatnich tygodni życia Gusty Ehrlich. Autorka opisała warunki panujące w areszcie i relacje z współwięźniami. Pozostawiła także informacje dotyczące osoby, która doniosła władzom o jej pochodzeniu. W zapiskach znajdują się liczne wskazówki dla pozostających na wolności córek – zarówno w sprawach osobistych, jak i dotyczących kwestii finansowych związanych z kierowaniem firmą. Uzupełnieniem dziennika jest  list Gusty Ehrlich pochodzący z 1940 roku, skierowany do Kurii Metropolitalnej, w którym autorka prosiła o udzielenie chrztu. 
 
Słowa kluczowe: Zagłada, relacje polsko-żydowskie, konwersja na katolicyzm, Kraków, Krzeszowice
 
Dagmara Swałtek, kulturoznawca, doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o stosunku Kanadyjczyków do grupy żydowskiej w latach 1945-1967.


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl