Drukuj  

5/2009 - Największe zmartwienie polskich patriotów


Największe zmartwienie „polskich patriotów”
wstęp i oprac. Dariusz Libionka

Prezentowany dokument, przechowywany w archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, jest zapisem obserwacji dokonanych w warszawskim więzieniu przez nieznanego z nazwiska Holendra na początku 1942 r. Wynika z nich, że główną troską „polskich patriotów” jest rozwiązanie po wygranej przez Aliantów wojnie „zagadnienia żydowskiego” w Polsce. Dokument ten stanowi ciekawy przyczynek do poznania nastrojów Polaków pod okupacją.
 
Słowa kluczowe: Stosunki polsko-żydowskie, antysemityzm, druga wojna światowa, Warszawa
 
Dariusz Libionka, historyk, adiunkt w IFIS PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku.


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl