Drukuj  

5/2009 - Edukacja czy dialog z cieniami


Edukacja czy dialog z cieniami… Kilka uwag na marginesie
„Tek edukacyjnych” Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej
Ewa Koźmińska-Frejlak

Krytyczna recenzja tek edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Autorka wskazuje, że omawiana tu propozycja nauczania o polskich Sprawiedliwych nie dostarcza pełnej wiedzy na temat ratowania Żydów przez Polaków. Redaktorzy pakietu kierowali się niejasnymi, pozamerytorycznymi kryteriami doboru tekstów. Większość z nich zawiera liczne błędy. Niezaprzeczalną wartość posiadają opracowane na użytek pakietu scenariusze lekcji i kompetentny artykuł Grzegorza Berendta.  
 
Słowa kluczowe: Relacje polsko-żydowskie w czasie wojny, polscy Sprawiedliwi, nauczanie o Zagładzie
 
Ewa Koźmińska-Frejlaksocjolog, stale współpracuje z żydowskim miesięcznikiem „Midrasz”. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie i społeczność żydowska w Polsce po Zagładzie; recepcja Zagłady w społeczeństwie polskim.


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl