Drukuj  

5/2009 - RECENZJE


RECENZJE

 • Susan Zucotti, Pius XII i Holocaust we Włoszech [Mirosław Filipowicz]
 • Michael Phayer, Pius XII, Holocaust and the Cold War [Dariusz Libionka]
 • Kevin P. Spicer, Hitler’s Priests. Catholic Clergy and National Socialism [Grzegorz Krzywiec]
 • Mordecai Paldiel, Church & Holocaust: Unholy Teaching, Good Samaritans Reconciliati [Agnieszka Haska]
 • Carla Tonini, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów [Katarzyna Stańczak-Wiślicz]
 • Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena [Sławomir Buryła]
 • Nachum Bogner, At the Mercy of Strangers: The rescue of Jewish Children with Assumed Identities in Poland [Boaz Cohen]
 • Klaus-Michael Mallmann, Martin Cüppers, Półksiężyc i swastyka. III Rzesza a świat arabski [Jan Grabowski]
 • David Cesarini, Eichmann: jego życie i zbrodnie [Adam Szostkiewicz]
 • Patrick Desbois, Porteur de mémoires: Sur les traces de la Shoah par balles [Audrey Kichlewski]
 • Samuel Kassow, Don’t let the others to write your history [Joanna Nalewajko-Kulikov]
 • Elżbieta Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945 [Robert Kuwałek]
 • Jan Andrzej Młynarczyk, Sebastian Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa [Aleksandra Namysło]
 • Szmul Rozensztajn, Notatnik [Joanna Podolska]
 • Perec Opoczyński, Reportaże z getta warszawskiego [Marta Janczewska]

 


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl