Drukuj  

5/2009 - Listy do redakcji


Listy do redakcji
Joanna Nalewajko-Kulikov

 
            Szanowna Redakcjo,
 

 W tomie IV rocznika Zagłada Żydów. Studia i materiały zamieszczony został mój artykuł pt. Trzy kolory: szary. Szkic do portretu Bernarda Marka. Niestety, na skutek nieporozumienia wydrukowano tekst bez korekty autorskiej, co widać np. w powtórzeniach w przypisie nr 10, a zwłaszcza we fragmencie dotyczącym przynależności Marka do przedwojennych organizacji komunistycznych. Fragment na str. 264 brzmi: W latach 1927 – 1930 miał należeć do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (udzielał się wówczas m.in. w łomżyńskim oddziale MOPR), a od 1930 był członkiem Komunistycznej Partii Rosji. W 1926 albo 1928 r. został członkiem Komunistycznej Partii Polski, a dwa lata później rozpoczął działalność w warszawskiej organizacji KPP.

            W rzeczywistości fragment ten powinien brzmieć: W latach 1927 – 1930 miał należeć do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (udzielał się wówczas m.in. w łomżyńskim oddziale MOPR), a od 1930 był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Dwa lata później rozpoczął działalność w warszawskiej organizacji KPP.

            O ile mi wiadomo, Bernard Mark nigdy nie był członkiem „Komunistycznej Partii Rosji”, chociażby dlatego, iż nie istniało wówczas ugrupowanie o takiej nazwie, a zmiana w tekście została wprowadzona bez mojej wiedzy i zgody. Będę zatem wdzięczna za wydrukowanie niniejszego sprostowania.

 
            Z poważaniem,
            Joanna Nalewajko-Kulikov
 

Od Redakcji: Bardzo przepraszamy za błąd i brak z naszej strony odpowiedniej dbałości o Pani tekst. Dziękujemy za sprostowanie.

 


          powiększ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl