Drukuj  

Archiwum vol. 6/2010


SPIS TREŚCI nr 6 ; 2010

Studia

 

Z warsztatów badawczych

 

Materiały

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 6/2010

  powiększ   

 kup artykuły on-line   

 

 

 

RECENZJE
recenzja histmag.org

recenzja prawica.net

recenzja Gazeta Wyborcza

 

Małe Formy
 • Tadeusz Bartoś, Mały traktat o niestosowności
Recenzje 
 • Primo Levi, Rozejm [Stanisław Obirek]
 • Leonard S. Newman, Ralph Erber, red., Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu [Sławomir Buryła]
 • Emunah Nachmany-Gafny, Dividing Hearts: The Removal of Jewish Children from Gentile Families in Poland in the Immediate Post-Holocaust Years [Patrick Fournier]
 • Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów [Marta Janczewska]
 • B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie [Edward Kossoy]
 • Andrzej Bart, Fabryka muchołapek [Justyna Kowalska-Leder]
 • Shlomo Venezia, Sonderkommando. W piekle komór gazowych [Marta Zawodna]
 • Marcin Urynowicz, Adam Czerniaków 1880–1942. Prezes getta warszawskiego [Andrzej Żbikowski]
 • Aleksandra Namysło, red., Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy [Adam Puławski]
 • J. Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, red., Kronika getta łódzkiego/ Litzmannstadt Getto 1941–1944 [Monika Polit]
 • Rudolf Herbst, Thomas Weihe, red., Die Commerzbank und die Juden, 1933–1945 [Robert Chudzik]
 • Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński (wybór, opracowanie i przedmowa), Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich [Marta Kubiszyn]
 • Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945; red. Götz Aly, Wolf Gruner, Susanne Heim, Ulrich Herbert, Hans-Dieter Kreikamp, Horst Möller, Dieter Pohl, Hartmut Weber; t. 1, Deutsches Reich 1933–1937, oprac. Wolf Gruner; t. 2, Deutsches Reich 1938–August 1939, oprac. Susanne Heim [Wojciech Lenarczyk]
 • Johannes Hürter, Jürgen Zarusky, red., Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden [Wojciech Lenarczyk]
 • Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela [Stanisław Obirek]
 • Isroel Szwajcer (Ben-Awrom), red., Pinkes Szczekocin. Księga Pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego miasteczka) [Monika Polit]

 

Omówienia

 • Jean-Charles Szurek Prawda historyczna i fikcja literacka – debata na temat Jana Karskiego we Francji
 • Clara Royen, Badania nad Szoa na Węgrzech (2007 – marzec 2010)
 • Anton Weiss-Wendt, Kolaboracja w czasie Holokaustu w Estonii. Analiza historyczna i współczesna negacja
 • Ewa Mork, Badania nad Zagładą w Skandynawii

 

Wydarzenia

 • Paweł Wolski, Primo Levi jako instytucja.Rozważania na marginesie wizyt w Centro Internazionale di Studi Primo Levi w Turynie i Centro Culturale Primo Levi w Genui (z Tadeuszem Borowskim w tle)
 • Agnieszka Haska, Na marginesie serialu „Sprawiedliwi”, czyli (prawie) cała
  Polska ratuje Żydów

 

Curiosa

 • Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki [Jan Grabowski]
Listy do Redakcji
 • Piotr Gontarczyk, W sprawie „Przyczynku do historii PPR” autorstwa Grzegorza Motyki
 • Grzegorz Motyka, W odpowiedzi Piotrowi Gontarczykowi

 


Publikacja zrealizowana przy udziale środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl