Drukuj  

Archiwum vol. 10/2014


SPIS TREŚCI nr 10 ; R. 2014, T. I-II

TOM I (STUDIA)

 • Od redakcji

In memoriam

 • Robert Kuwałek [Dariusz Libionka]

Studia

 • Jan Grabowski, Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”
 • Dariusz Libionka, Walka i propaganda. Powstanie w getcie warszawskim z perspektywy polskiego Londynu
 • Wojtek Rappak, „Raport Karskiego” – kontrowersje i interpretacje
 • Marta Janczewska, Warszawska Rada Żydowska w świetle dokumentów urzędowych z Archiwum Ringelbluma
 • Barbara Engelking, Tajemnica Hesi. Zapis emocji w świadectwach Zagłady
 • Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Habent sua fata libelli. Okupacyjny rynek sztuki w Warszawie a własność żydowska
 • Elżbieta Janicka, Zamiast negacjonizmu. Topografia symboliczna terenu dawnego getta warszawskiego a narracje o Zagładzie

Sylwetki

 • Havi Dreifuss, „Oni wciąż we mnie żyją”. Israel Gutman (1923–2013): ocalały z Zagłady, uczestnik powstania w getcie warszawskim, historyk żydowski
 • Tadeusz Epsztein, Wspomnienie o dr Rucie Sakowskiej (1922–2011)
 • Katarzyna Person, Hersz Wasser. Sekretarz Archiwum
 • David Silberklang, Józef Kermisz (1907–2005) – twórca badań nad Szoa

Konteksty

 • Omer Bartov, Wołanie krwi brata twego. Rekonstrukcja ludobójstwa w lokalnej skali
 • Ferenc L. Laczó, Dokumentując odpowiedzialność. Jenő Lévai i narodziny historiografii Zagłady na Węgrzech w latach czterdziestych XX w.
 • Bob Moore, W cieniu Anny Frank. Szanse Żydów na przeżycie w okupowanej Holandii

Z warsztatów badawczych

 • Justyna Gregorowicz, Komunikacja telefoniczna w życiu społeczności getta warszawskiego
 • Anna Bikont, „Raz napadł na nas młody chłopak i strzelał, myśmy już nie uciekali”. Morderstwa popełniane przez członków AK i BCh na Żydach ze wsi Strzegom
 • Danijel Matijevic, Jan Kwiatkowski, Krzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji w cierpieniu
 • Adam Kopciowski, Pinkes Warsze – Kronika Warszawy
 • Ewa Cuber-Strutyńska, Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o „ochotniku do Auschwitz”
 • Ewa Wiatr, „Zdawanie Żydów” – udział policjantów granatowych w wysiedlaniu Żydów na przykładzie powiatu radomszczańskiego

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 10/2014

  powiększ    

 

 kup artykuły on-line 

 

 

kup e-book

  

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 10/2014

  powiększ

 

redaktor naczelny Dariusz Libionka prezentuje zawartość numeru
TOM II (MATERIAŁY)

MATERIAŁY

 • Jan Grabowski, Biedni Polacy patrzą na warszawskich Żydów i na getto warszawskie
 • Dariusz Libionka, Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944
 • Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Meldunki Obwodu „Praga” Policji Polskiej o zatrzymaniach Żydów w Warszawie w okresie maj–lipiec 1943 r.
 • Jan Grabowski, Przyczynek do biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów warszawskiego Ratusza)
 • Barbara Engelking, „Niemcy zabili nam Żydów, więc wyrzucamy”. Sprawa Edwarda Toniakiewicza
 • Marcin Zaremba, „Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r.
 • Testament polityczny Hitlera
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Pustostan i jego perswazja. Język w ostatnim tekście Adolfa Hitlera
Bialnse
 • Piotr Forecki, Kwietniowe gadanie. Polskie flagi nad gettem
 • Andrea Löw, Getto Litzmannstadt/Łódź pod lupą: publikacje ostatniej dekady
 • Bartłomiej Krupa, Historia krytyczna i jej „gabinet cieni”. Historiografia polska wobec Zagłady 2003–2013
 • Justyna Kowalska-Leder, Literatura polska ostatniego dziesięciolecia wobec Zagłady – próby odpowiedzi na nowe wzywania
Punkty widzenia
 • Marta Witkowska, Michał Bilewicz, Czy prawda nas wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Zagładzie
 • Havi Dreifuss, Utajone miasta. Kilka uwag o metodologii Gunnara S. Paulssona
 • Michał Głowiński, Oczy donosiciela
 • Mikołaj Grynberg, O Auschwitz, Szwecji i depresji
 • Tadeusz Bartoś, Niezmienne prawo wielkiej śmierci. Otto Kulka, Pejzaże metropolii śmierci. Komentarz
 • Przemysław Czapliński, Wirus Auschwitz
 • Jan Tomasz Gross, Sprawcy, ofiary i inni

Omówienia

 • Anna Abakunowa, Obecny stan badań nad Zagładą na Ukrainie
 • Beate Kosmala, Berlin w czasach narodowego socjalizmu i deportacja berlińskich Żydów – nowe publikacje z 2013 r.
 • Tomáš Sniegoň, Pamięć, historia, sens. Tematyka Zagłady na tle wydarzeń powojennych we współczesnej literaturze i kinematografii czeskiej
 • Barbara Engelking, Źródło wszystkich źródeł. O czterech warszawskich tomach Archiwum Ringelbluma
 • Sławomir Buryła, Najnowsze studia na ludobójstwem. Wybrane zagadnienia

Recenzje

 • Anki Grupińskiej zapisywanie żydowskich opowieści (12 opowieści żydowskich) [Barbara Engelking] Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej [Dariusz Libionka]
 • Stefan Klemp, Freispruch für das „Mord-Bataillon”. Die NS-Ordnungspolizei und die Nachkriegsjustiz [Jan Grabowski]
 • Waitman Wade Beorn, Marching into Darkness. The Wehrmacht and the Holocaust in Belarus [Jan Grabowski]
 • Frédéric Rousseau, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii [Agnieszka Haska]
 • Dariusz Libionka (red.), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków [Stanisław Obirek]
 • Witold Mędykowski, W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy [Sławomir Buryła]
 • Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej [Tomasz Ceran]
 • Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady [Małgorzata Szpakowska]
 • Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak (red.), Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) [Piotr Paziński]
 • Bo Lidegaard, Countrymen [Joanna Gomułka]
 • Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał [Wiesława Młynarczyk]

Wydarzenia

 • Zofia Wóycicka, Kazerne Dossin – Muzeum-Miejsce Pamięci i Centrum Dokumentacyjne poświęcone Zagładzie i Prawom Człowieka

 

Curiosa
 • Agnieszka Haska, Sprawiedliwi są wśród nas
 • Justyna Kowalska-Leder, Wszechobecność Sprawiedliwych

 

Bibliografia zawartości roczników 2005–2013

Noty o autorach


Publikacja zrealizowana przy udziale środków :


 


 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl