Drukuj  

Archiwum vol. 7/2011


SPIS TREŚCI nr 7 ; R. 2011
 • Od redakcji

In memoriam

 • Pamięci dr Ruty Sakowskiej, badaczki Holokaustu [Feliks Tych]
 • Ruta Sakowska (1922–2011) [Jacek Leociak]
Studia
 • Dariusz Libionka, Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu
 • Alina Skibińska, Joanna Tokarska-Bakir, „Barabasz” i Żydzi. Z historii oddziału AK „Wybranieccy”
 • Laurent Joly, Antysemityzm i denuncjowanie Żydów we Francji podczas drugiej wojny światowej
 • Anna Wylegała, (Nie)pamięć na gruzach. Zagłada Żydów żółkiewskich w świadomości nowych mieszkańców miasta
 • Joanna Tokarska-Bakir, Proces Tadeusza Maja. Z dziejów oddziału AL „Świt” na Kielecczyźnie

Sylwetki

 • Aleksandra Bańkowska, Tatiana Brustin-Berenstein

Z warsztatów badawczych

 • Ewa Teleżyńska, Po drugiej stronie bramy
 • Katarzyna Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki. Historia Franza
  Konrada

 • Paweł Dobrosielski, Marcin Napiórkowski, Przebaczenie jako kategoria
  współczesnego dyskursu pamięci na przykładzie
  Kinderszenen Jarosława Marka
  Rymkiewicza i
  Słonecznika Szymona Wiesenthala

 • Bartłomiej Krupa, O nieobecności Zagłady, czyli czytanie Rozmów z katem
  Kazimierza Moczarskiego

 • Małgorzata Pakier, Prehistoria pamięci. Zagłada we wczesnym amerykańskim
  programie rozrywkowym

 • Lea Balint, 60 lat borykania się z brakiem tożsamości

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 8/2012

  powiększ   

 

 kup artykuły on-line 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 8/2012

  powiększ

Punkty widzenia

 • Amos Goldberg, Czy w Nowym Muzeum Historii Zagłady Yad Vashem znajdziemy „Innego”?
 • Dan Michman, Avner Shalev, David Silberklang, Ścisła pamięć o Zagładzie w Muzeum Historii Holokaustu w Yad Vashem. Odpowiedź na artykuł Amosa Goldberga
 • Yehuda Bauer, W odpowiedzi Amosowi Goldbergowi
 • Monika Polit, Mordechaj Chaim Rumkowski – literackie oceny i interpretacje

Materiały

 • Jerzy Mazurek, „Józek, co robisz?”. Zbrodnia na Żydach popełniona przez AK
  we wsi Kosowice

 • Jerzy Mazurek, Alina Skibińska, „Barwy Białe” w drodze na pomoc walczącej
  Warszawie. Zbrodnie AK na Żydach

 • Anna Bikont, „Nie trzeba było domu palić, tylko Żydów wyprowadzić i pozabijać”.
  Postscriptum do tekstu Jerzego Mazurka i Aliny Skibińskiej
  „Barwy Białe” w drodze
  na pomoc walczącej Warszawie. Zbrodnie AK na Żydach

 • Relacja żony Leona Feldhendlera [oprac. Adam Kopciowski, Robert Kuwałek]
 • Życiorys Batji Klig [wprowadzenie Michał Głowiński]

Rozmowy

 • Wokół Złotych żniw. Rozmowa z Ireną Grudzińską-Gross i Janem Tomaszem
  Grossem

 • O zmierzchu postmodernizmu, krytycznej nadziei i o tym, co nam zostawiła Zagłada z Ewą Domańską rozmawia Jacek Leociak

Małe Formy

 • Tadeusz Bartoś, Prawo do nienawiści

Omówienia

 • Stephan Lehnstaedt, Holokaust w niemieckiej literaturze naukowej ostatnich pięciu lat
 • Magdalena Bogusławska, Powrót do Čivutany. Otwarcie Centrum Pamięci o Zagładzie
  Żydów z Macedonii
 • Anna Wylegała, Ukraińskie dyskusje o Holokauście: wokół książki Omera Bartova

Recenzje

 • Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów [Sławomir Buryła]
 • Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta [Bartosz Krupa]
 • Adam Puławski, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) [David Engel]
 • Robert Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu [Natalia Aleksiun]
 • Christopher R. Browning, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave-Labor Camp [Jan Grabowski]
 • Andrzej Żbikowski, Karski [Adam Szostkiewicz]
 • Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem [Andrzej Żbikowski]
 • Timothy Snyder, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin [Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem] [Omer Bartov]
 • Jacek Leociak, Spojrzenia na warszawskie getto [Marta Pietrzykowska]
 • Dariusz Libionka, Wojciech Lenarczyk (red.), Erntefest, 3–4 listopada 1943.  Zapomniany epizod Zagłady [Adam Puławski]
 • Jacek Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów [Justyna Kowalska-Leder]
 • Przeżyć śmierć i ją zapisać – recenzja książek: Jechiel Rajchman, Ocalałem z Treblinki. Wspomnienia z lat 1942–1943; Richard Glazar, Stacja Treblinka  [Marta Janczewska]
 • Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu  [Grzegorz Krzywiec]

Wydarzenia

 • Justyna Kurbiel, Sztuka wobec Zagłady w warszawskich galeriach po 1989 r. Rekonesans

Curiosa

 • Marek J. Chodakiewicz, Wojciech J. Muszyński, Złote serca czy złote żniwa? Studia
 • nad wojennymi losami Polaków i Żydów [Grzegorz Krzywiec]
 • Michał Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922–1939 [Grzegorz Krzywiec]

Publikacja zrealizowana przy udziale środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl