Drukuj  

Archiwum vol. 14/2018


Zagłada Żydów. Studia i Materiały
pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr. 14 R. 2018
ISSN: 1895-247X

SPIS TREŚCI nr 14 ; R. 2018

Od redakcji

IN MEMORIAM

75. rocznica powstania w getcie warszawskim

STUDIA

 • Kamil Kijek, Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935
 • Barbara Engelking, Żydzi i komuniści w okupowanej Warszawie
 • Dariusz Libionka, Polska Podziemna wobec szantażystów i szmalcowników w Warszawie. Korekta obrazu
 • Luiza Nader, Polscy obserwatorzy Zagłady. Studium przypadków z zakresu sztuk wizualnych – uwagi wstępne
 • Adam Kopciowski, Przemoc antyżydowska w powojennej Polsce w świetle ksiąg pamięci
 • Krzysztof Persak, Ekshumacja, której (prawie) nie było. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Jedwabnem w 2001 r. i ich wyniki
SYLWETKI
 • Krzysztof Czubaszek, Stanisław Żemis – świadek zagłady Żydów w Łukowie

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

 • Adam Puławski, „Benzyny zużyto 8 litrów”. Prozaizacja Zagłady na przykładzie dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie
 • Piotr Litka, Zdzisław Lorek, Grzegorz Pawlikowski, Śledztwo sędziego Władysława Bednarza w sprawie niemieckiego obozu zagłady Kulmhof
 • Bożena Szaynok, Zatrzymane w archiwach. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu wobec tematyki żydowskiej na łamach czasopism katolickich (1945–1950)
 • Marta Kubiszyn, Joanna Zętar, Miasto po Zagładzie. Dzielnica żydowska w Lublinie i jej upamiętnienia

MATERIAŁY

 • Marta Tomczok, „Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu…” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką
 • Monika Adamczyk-Garbowska, Trzy wizyty w Auschwitz
 • Joanna Tokarska-Bakir, Logika uniku. O protokole audiencji Josepha Tenenbauma u prymasa Augusta Hlonda 3 czerwca 1946 r.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 13/2017

 powiększ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 PUNKTY WIDZENIA
 • Maciej Janowski, Polskie obozy śmierci i polskie dobre imię
 • Andrzej Leder, Konsekwencje doświadczenia Zagłady dla polskiej świadomości (i nieświadomości) społecznej
 • Marcin Kula, Skończyły się obchody rocznicy Marca, porozmawiajmy więc o nim jeszcze raz, w perspektywie długiego trwania
 • Stanisław Obirek, Każdy z nas potrzebuje czasu, czyli nie tylko o Janie Tomaszu Grossie
 • Elżbieta Janicka, Sąsiedzi raz jeszcze

OMÓWIENIA

 • Roman Romantsov, Od radzieckiej amnezji do ukraińskiej (nie)pamięci. Zagłada w pamięci kulturowej Ukrainy 1991–2017
 • Jurij Radczenko, „Niemcy znaleźli u nich zrabowane żydowskie rzeczy idlatego ich rozstrzelali”: Kureń Bukowiński, Holocaust w Kijowie i świadectwo Marty Zybaczynskiej
 • Daniel Logemann, Europejski wymiar Zagłady w książkach niemieckich historyków, czyli jak pisać o przemocy wobec Żydów wymierzonej nie przez Niemców
 • Ariko Katō, Japońskie publikacje o Zagładzie wydane po 1995 r.

 

POLEMIKI

 • Marcin Zaremba, CV pogromu
 • Bożena Szaynok, Wokół nowej książki o pogromie Żydów w Kielcach
 • Joanna Tokarska-Bakir, Odpowiedź na recenzje Bożeny Szaynok i Marcina Zaremby

RECENZJE

 • Havi Dreifuss, Relations between Jews and Poles During the Holocaust. The Jewish Perspective [Jan Grabowski]
 • Anne Kelly Knowles, Tim Cole, Alberto Giordano (red.), Geographies of the Holocaust [Jacek Leociak]
 • Jerzy Kwiatkowski, 485 dni na Majdanku [Bartłomiej Krupa]
 • Krzysztof Malicki, Poza wspólnotą pamięci. Życie i zagłada Żydów w pamięci mieszkańców rejonu podkarpackiego [Kaja Kaźmierska]
 • Saul Friedländer, Dokąd prowadzi pamięć. Moje życie [Mateusz Florczak]
 • Paweł Stępień, Zadanie „Chaskiel” Tadeusza Różewicza [Piotr Krupiński]
 • Leon Volovici, Nacjonalizm i „kwestia żydowska” w Rumunii lat trzydziestych XX wieku [Bartłomiej Rusin]
 • Grzegorz Rossoliński-Liebe, Bandera. Faszyzm, ludobójstwo, kult. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty [Paweł Kowal]
 • Monica Rice, "What? Still alive?!" Jewish Survivors in Poland and Israel Remember Homecoming [Łukasz Krzyżanowski]
 • Nikolay Koposov, Memory Laws, Memory Wars. The Politics of the Past in Europe and Russia [Jan Grabowski]

UPAMIĘTNIENIA ZAGŁADY

 • Teresa Fazan, Andrzej Frączysty, Archiwum Ringelbluma: słowa i rzeczy
 • Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, O wystawie „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie
 • Dagmara Swałtek-Niewińska, „Żegota. Ukryta pomoc” – o Radzie Pomocy Żydom w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
 • Miranda Brethour, Upamiętnianie Zagłady w kraju multikulturalizmu. Kanada wobec spuścizny Zagłady od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej
   

 Publikacja zrealizowana bez wsparcia Państwa Polskiego dzięki pomocy i przy udziale środków :

 

Izabeli Grocholski oraz innych darczyńców prywatnych

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl